بایگانی‌ها مقاوم سازی لرزه ای | مدیریت ساخت

۱۰/۰۴/۱۳۹۵

روش RBS در مقاوم سازی لرزه ای(مهدی احمدیان آذر- مدیریت پروژه و ساخت- عمران)

پیش از زلزله نورتریدج (۱۹۹۴) و زلزله کوبه ژاپن (۱۹۹۵) تصور بر این بود که سازه های دارای قاب خمشی […]