بایگانی‌ها ملات خودمتراکم | مدیریت ساخت

۰۶/۰۹/۱۳۹۴

تأثیر ترکیب دوگانه متاکائولن و خاکستر بادی بر خواص تازه ملات خودمتراکم در طی گذشت زمان(سید رضا غفوری ارمکی_ارشد مهندسی و مدیریت ساخت)

در ساخت سازه‌های بتنی با تراکم آرماتور بالا، بتن می‌بایست تحت وزن خود متراکم گردد. از طرفی لازم است که […]