بایگانی‌ها مناقصات | مدیریت ساخت

۲۱/۰۳/۱۳۹۶

اشکالات وارد بر قانون مناقصات ( اکبر بزرگ – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی عمران ساخت دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند)

در قانون برگزاری مناقصات یک مورد مهم نیازمند اصلاح، موضوع “ارزیابی کیفی مناقصه‌گران” است. ابهام این موضوع در قانون، منجر […]