بایگانی‌ها مهندسی ارزش | مدیریت ساخت

۱۵/۰۲/۱۳۹۶

دوره آموزشی: اولین رویداد علمی مهندسی ارزش( دوره آموزش سطح یک مهندس ارزش)

اولین رویداد علمی مهندسی ارزش در دانشکده هنرو معماری دانشگاه آزاد مشهد ( دوره آموزش سطح یک مهندس ارزش) در […]
۳۰/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت ارزش(اناهیتا تقی پور-معماری-ارشد مدیریت و ساخت)

مهندسی ارزش Value Engineering: مهندسی ارزش در زمان جنگ جهانی دوم هنگامی که دست یابی به مواد حیاتی دچار مشکل […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

کاربرد تصمیم گیری فازی در مهندسی ارزش(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در مهندسی ارزش با در نظر گرفتن ارزش کارکردهای مورد نیاز و هزینه پرداخت واقعی برای کارکرد، کارکردهای بحرانی، شناسایی […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

کاربرد تلفیق فرایندهای مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در فاز مطالعات امکان سنجی پروژه ها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

دانش مدیریت پروژه با هدف اجرا و تکمیل پروژه در چهارچوب اهداف مورد نظر با صرف حداقل منابع در قالب […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

نقش مهندسی ارزش در مدل های مدیریت پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در دنیای امروز رقابت میان بنگاههای اقتصادی به صورت مداوم در حال افزایش است. مهم ترین هدف این بنگاهها تامین […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارایه مدل پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش در پروژه های سه عاملی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

مهندسی ارزش مجموعه ای از تکنیکها و روشهاست که با نگرش سیستمی، کارکردهای اصلی و فرعی یک محصول / خدمت […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

توانمندسازی نظام مدیریت پروژه از طریق متدولوژی مهندسی ارزش (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

هدف از از این مطالعه بررسی نقش مهندسی ارزش در سیستم مدیریت پروژه صنایع دفاعی می باشد. بدین منظور، با […]
۲۹/۰۱/۱۳۹۵

مهندسی ارزش چیست؟ (آبتین تشکری- ارشد مدیریت پروژه و ساخت)

مهندسی ارزش، تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمامفعالیتهای یک طرح، از زمان شکل‌گیری تفکر اولیه […]
۱۸/۰۳/۱۳۹۴

مهندسی ارزش(آرش علی زاده- کارشناسی ارشد عمران-مهندسی و مدیریت ساخت)

مدتیست که در کشور ما مهندسی ارزش مطرح شده است ولی متاسفانه کارفرما ها و پیمانکاران اطلاعات کمی در مورد […]
۰۷/۱۰/۱۳۹۳

ارائه مدل تلفیقی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه های بزرگ عمرانی (علی آقامهدی – کارشناسی ارشد مدیریت ساخت )

اهمیت و نگرشی که امروزه به مفاهیم مهندسی ارزش و مدیریت ریسک داده میشود هر دو را در ردیف موثرترین […]
۲۷/۰۹/۱۳۹۳

استفاده از سیستم های دینامیکی در مهندسی ارزش جهت بهبود کارایی (حامد جمالو-مدیریت پروژه-معماری)

مهندسی ارزش تلاشی ساختار یافته با هدف بررسی و تحلیل فعالیت های یک طرح در راستای دستیابی به زمان کمتر […]