بایگانی‌ها مهندسی مجدد | مدیریت ساخت

۲۸/۰۳/۱۳۹۵

مهندسی مجدد (لیلا قنبریها-معماری-ارشد مدیریت پروژه و ساخت)

مهندسی‌ مجدد مشهورترین و جنجال برانگیزترین نظریه مدیریتی در طول سالهای اخیر بوده است و مایکل همر نخستین نظریه پردازی […]