بایگانی‌ها موتورخانه | مدیریت ساخت

۰۴/۱۰/۱۳۹۵

پکیج یا موتورخانه؟(وحید نیکپور-مهندسی عمران-عمران)

مقایسه هزینه ها: برای ده واحد شصت الی هشتاد متر- موتورخانه: هشت میلیون تومان –پکیج : ۱۵ میلیون تومان مزایای […]