بایگانی‌ها موفقیت در ساخت پروژه های درمانی | مدیریت ساخت

۲۵/۰۳/۱۳۹۶

بررسی علل عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در پروژههای عمرانی ایران

امروزه وسعت یافتن طرحها و پروژه ها که درگرو مدد گرفتن از نیروی انسانی است که مسیله ایمنی کارکنان را […]
۱۵/۰۲/۱۳۹۶

عوامل موفقیت در گذر زمان در ساخت پروژه های درمانی

مطالعه بروی عوامل موفقیت پروژه های ساخت اولین بار در سال ۱۹۸۲ توسط Rockartانجام شد. وی معتقد بود کلید موفقیت […]
۰۷/۱۰/۱۳۹۵

خلاصه پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موفقیت در ساخت پروژه های درمانی ایران

در ایران ۴ سازمان مسئولیت ساخت پروژه های درمانی را بر عهده دارند که تا پایان سال ۱۳۹۲ ، ۸۷۶ […]