بایگانی‌ها مونوريل | مدیریت ساخت

۰۴/۱۲/۱۳۹۳

مونوریل چیست؟

مونوریل یا تک ریل، شیوه‌ای جدید از حمل و نقل سبک ریلی است که در واقع از یک خط منفرد […]