بایگانی‌ها میراگرها | مدیریت ساخت

۱۱/۱۰/۱۳۹۴

ارزیابی عملکرد میراگرهای MR در کنترل پاسخ لرزه ای سازه ها (مصطفی شهبازنژاد-مهندسی عمران-عمران)

در چند دهه اخیر، افزایش کارایی و ایمنی سازه ها در برابر خطرات طبیعی از قبیل زلزله های شدید و […]
۰۵/۰۳/۱۳۹۴

میراگرها(محسن جعفری_مهندسی تکنولوژِی عمران_عمران)

در چند دهه اخیر، افزایش کارایی و ایمنی سازه ها در برابر خطرات طبیعی از قبیل زلزله های شدید و […]