بایگانی‌ها میراگر | مدیریت ساخت

۲۵/۰۱/۱۳۹۴

میراگرهای اصطکاکی-دورانی(مریم شادکام-مهندسی معماری-معماری)

با توجه به تجربه خسارات شدید طی زلزله‌های گذشته نیاز به رویکردی جدید مبتنی بر بهره جستن از تکنولوژی مدرن […]