بایگانی‌ها میلگرد های کامپوزیت | مدیریت ساخت

۱۴/۰۳/۱۳۹۴

میلگرد های کامپوزیت GFRP (شایان کریمی دستجردی-مهندسی عمران-عمران)

موادGFRP یا فیبرهای پلیمری ازدو جزء اساسی تشکیل می شوند:۱٫الیاف شیشه۲٫رزین پلیمری گرماسخت مزایا:تولید مقاطع بتنی سبک پرمقامت و بادوام-وزن […]