بایگانی‌ها میلگرد | مدیریت ساخت

۱۸/۰۳/۱۳۹۴

میلگردهای کامپوزیتی(محمدرحیمی-مهندسی معماری-معماری)

مصالح fiber reinforcement polymer یا فیبرهای پلیمری تقویت شده FRP که در مسائل مرتبط با مقاوم سازی و پوشش سازه […]