بایگانی‌ها ناامن‌ترین مناطق تهران از نظر ایمنی | مدیریت ساخت

۱۵/۰۲/۱۳۹۶

ناامن‌ترین مناطق تهران از نظر ایمنی

به نقل از خبرگزاری مهر، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، گفت: بیشترین ساختمان های ناایمن که باید هرچه سریع […]