بایگانی‌ها نانوتکنولوژی | مدیریت ساخت

۲۴/۰۹/۱۳۹۵

کاربرد فناوری نانو در کاشی و سرامیک( ابوالفضل حاج عباسی- کارشناسی ارشد عمران- مدیریت ساخت)

کاشی و سرامیک‌ها یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی هستند که درقسمت‌های مختلف یک ساختمان مانند آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی، […]
۳۰/۰۷/۱۳۹۵

فناوری نانو در شیشه ها (محمود ذوقی- کارشناسی ارشد عمران- مدیریت ساخت)

    فناوری نانو در شیشه ها ۱-      شیشه های هوشمند: امروزه میتوان باکمک فناوری نانو جذب نور در شیشه […]
۰۲/۰۴/۱۳۹۴

نانوتکنولوژی وکاربرد آن در عمران(فاطمه سادات شبیریان-مهندسی عمران-عمران)

کربن نانوتیوبها یکی ازمهمترین زمینه های تحقیقاتی در نانوتکنولوژی میباشند.CNTرامیتوان ورقه یاورقه هایی ازگرافیت تصورکردکه لوله شده باشند.یکی ازروش های […]