بایگانی‌ها نانو سیمان | مدیریت ساخت

۰۹/۰۴/۱۳۹۴

نانو سیمان (مرتضی شریفی-کاردانی ناپیوسته عمران-ساختمانهای بتنی)

مبتکران جوان زنجانی اقدام به تولید نانو سیمان برای ساخت بتن فوق مقاوم کرده اند که درصورت سرمایه گذاری و […]