بایگانی‌ها نخل خورشیدی | مدیریت ساخت

۲۸/۰۲/۱۳۹۴

نخل خورشیدی (الناز جمالی -علمی کاربردی معماری -معماری)

محققان سوئیسی درختان خورشیدی را طراحی کرده‌اند که نور خورشید را در هنگام روز جذب کرده و هنگام شب منتشر […]