بایگانی‌ها نسل جدید پل | مدیریت ساخت

۱۸/۰۸/۱۳۹۳

پل سبز(محمدرضا امامی- ارشد مدیریت پروژه- معماری)

طراحی پل تولیدکننده برق توسط مهندسان ایتالیایی صورت گرفت.این طرح لقب پاکترین پل جهان رادریافت کرده است.این پل باداشتن سلولهای […]