بایگانی‌ها نصب بیس پلیت | مدیریت ساخت

۱۰/۰۴/۱۳۹۵

نصب بیس پلیت ها(مهدی اکبری ـمهندسی عمران ـ عمران )

با توجه به آکس بندی و اطلاعات پلان فونداسیون، در چندین نقطه از پی ساختمان میگردهایی کاشته می شوندو توسط […]