بایگانی‌ها نظام فني اجرايي كشور | مدیریت ساخت

۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مقایسه تطبیقی قراردادهای همسان طرح و ساخت در نظام فنی اجرایی کشور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

بدنبال فراگیر شدن بکارگیری سیستم های نوین ساخت، همچون EPC وDB ، سازمانها و نهادهای بسیاری در گوشه و کنار […]