بایگانی‌ها نظریه آشوب | مدیریت ساخت

۱۴/۱۲/۱۳۹۵

نظریه آشوب (محمود ذوقی- کارشناسی ارشد عمران- مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد دماوند)

تئوری های مدیریت پیشرفتهتئوریه آشوب یکی از علومی است که در علم مدیریت سازمانها و همچنین مدیریت منابع انسانی نقش […]