بایگانی‌ها نقشه | مدیریت ساخت

۲۴/۰۹/۱۳۹۵

اهمیت نقشه تجهیز

اهمیت نقشه تجهیز یکی از زمینه‌ها در فعالیت‌های عمرانی راه‌سازی است که دارای نقش به سزایی در جامعه هست. البته […]
۱۶/۱۰/۱۳۹۳

دفترچه نکات مهم در محاسبات و نقشه های سازه(فرشیدعادلی-عمران-مدیریت ساخت)

در این دفترچه نکات مهم در محاسبات و نقشه های سازه آمده است. طراحان محترم سازه با اصول مهمی که […]