بایگانی‌ها نماهای دوجداره هوشمند | مدیریت ساخت

۰۴/۱۰/۱۳۹۵

نماهای دوجداره هوشمند(ثریا هاشمی-کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت-دانشگاه یادگار امام)

نماهای دو جداره سیستمی است متشکل از دو لایه شیشه که هوا در بین حفره میان دو شیشه در جریان […]