بایگانی‌ها نمای ساختمانهای بتنی | مدیریت ساخت

۱۰/۰۳/۱۳۹۶

گذر نور از نمای ساختمانهای بتنی (امین حاتمیان – مهندسی و مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد واحد دماوند)

بحث تامین نور در ساخت و ساز عصر حاضر بسیار قابل تامل و بحث بر انگیز است. این مطلب راجع […]