بایگانی‌ها نمای غشایی | مدیریت ساخت

۰۹/۰۳/۱۳۹۴

برج مدرن با نمای غشایی _ دوحه(بهنام شکوفه زاده- کارشناسی ناپیوسته عمران عمران)

این برج که به نام برج آلفا معروف است، برجی است که فرهنگ  دوحه را فراتر از طراحی های سنتی […]