بایگانی‌ها هفت سین | مدیریت ساخت

۰۴/۰۱/۱۳۹۶

فراخوان شرکت در “مسابقه عکاسی مفدا با موضوع هفت سین”

روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با هدف ترویج هر عکاسی در بین دانشگاهیان، اقدام به برگزاری مسابقه […]