بایگانی‌ها هوش اجتماعی | مدیریت ساخت

۱۶/۰۳/۱۳۹۵

بررسی تاثیر هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه بسیاری از سازمان ها دستخوش تغییراند. رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد […]