بایگانی‌ها هوش هيجاني | مدیریت ساخت

۰۸/۱۰/۱۳۹۵

خلاصه پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک تصمیم گیری مدیران ساخت در پروژه های درمانی

مدیر پروژه یکی از کلیدی‌ترین و تأثیرگذارترین نقش‌ها در پروژه می‌باشد و تصمیم‌گیری یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین وظایف مدیران […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

هوش هیجانی و فرسودگی شغلی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

فرسودگی به عنوان حالت روان شناختی تعریف می شود که از سطوح ابتلای استرس های طولانی مدت در زندگی شغلی […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

هوش هیجانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

هوش هیجانی و جنبه های جذاب و گسترده آن در دهه های اخیر علاوه بر روان شناسان و روان پزشکان، […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

نقش هوش هیجانی برشیوه تصمیم گیری مدیران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

مدیریت یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیط های جدید، ویژگی های خاصی […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران پرداخته شده است. […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی، خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران آموزشی مدارس متوسطه است. روش پژوهش حاضر، […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

بررسی تاثیر میزان هوش هیجانی بر قابلیتهای مدیریت(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر هوش هیجانی بر قابلیتهای مدیریت در سطح دانشگاههای پیام […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

رابطه میان هوش عاطفی و سبک رهبری مدیران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

مطالعه حاضر با هدف تبیین رابطه میان هوش عاطفی و سبک رهبری مدیران تدوین شده است. ضرورت پژوهش از آنجایی […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

رابطه هوش هیجانی با استراتژی های مدیریت تعارض مدیران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در این پژوهش رابطه هوش هیجانی با استراتژی های مدیریت تعارض مدیران بررسی شده است. ۱۱۳ نفر از مدیران دبیرستان […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

رابطه هوش هیجانی با انواع سبکهای مدیریت تعارض(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

تحقیق حاضر، به منظور یافتن رابطه سبک مدیریت تعارض و مولفه های اصلی هوش هیجانی در میان مدیران شهر تهران […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین “هوش هیجانی” و “تعهد سازمانی” انجام شده است. بدین منظور، پرسش نامه ای […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

اثر خستگی شناختی و هوش هیجانی بر حل مسایل شناختی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

هدف: برای بررسی اثر خستگی شناختی و هوش هیجانی بر حل مسایل شناختی، این پژوهش طراحی و اجرا شد. روش: […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

بررسی تاثیر هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه بسیاری از سازمان ها دستخوش تغییراند. رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد […]
۱۲/۰۳/۱۳۹۴

نقش هوش هیجانی برشیوه تصمیم گیری مدیران(مهناز حمزه لویی- کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت)

آیا می توان تنها با دیدگاه عقلانی تصمیم گرفت و سازمان را مدیریت کرد؟چندین دهه پیش پس از بررسی عوامل […]