بایگانی‌ها هوش | مدیریت ساخت

۰۸/۱۰/۱۳۹۵

خلاصه پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک تصمیم گیری مدیران ساخت در پروژه های درمانی

مدیر پروژه یکی از کلیدی‌ترین و تأثیرگذارترین نقش‌ها در پروژه می‌باشد و تصمیم‌گیری یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین وظایف مدیران […]