بایگانی‌ها ورق های ژئودرین | مدیریت ساخت

۰۸/۱۰/۱۳۹۵

کاربرد ورق های ژئودرین (مسعود جم-ارشد مدیریت ساخت)

سیستم های نوین برای حفاظت دیوار ،دیوارهای فونداسیون ، زهکشی و  آببندی با ورق های ژئودرین سیستم زهکشی برای آببندی […]