بایگانی‌ها ورک شاپ بین المللی مبانی مرمت و تغییر کاربری کاروانسرای ده نمک در گرمسار | مدیریت ساخت

۲۲/۰۱/۱۳۹۵

ورک شاپ بین المللی مبانی مرمت و تغییر کاربری کاروانسرای ده نمک در گرمسار

مطالب مشابه: کارگاه بین المللی معماری “ساختن در فضای ساخته شده (تغییر کاربری و معماری داخلی)” کنگره بین المللی عمران، […]