بایگانی‌ها پروژه بزرگ ربع رشیدی | مدیریت ساخت

۲۵/۰۳/۱۳۹۶

سخنرانی علمی: چشم انداز پروژه بزرگ ربع رشیدی

چشم انداز پروژه بزرگ ربع رشیدی در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز در شهر تبریز استان آذربایجان شرقى برگزار می شود. حوزه […]