بایگانی‌ها پشت بام | مدیریت ساخت

۰۹/۰۴/۱۳۹۵

زمین بازی در پشت بام دانمارک(پوریا صافی-تکنولوژِی مهندسی عمران-عمران)

یک شرکت دانمارکی زمین بازی بسیر جالبی را در یکی از محله های پر جمعیت کپنهاگ طراحی کرده است این […]