بایگانی‌ها پلاسكو | مدیریت ساخت

۰۴/۰۱/۱۳۹۶

درس‌های پلاسکو برای صنعت بیمه

بهزاد اسماعیلی‌فر( کارشناس بیمه): این روزها بحث اصلی جامعه ما فاجعه تلخ آتش‌سوزی مجتمع پلاسکو بوده و هر فرد و […]