بایگانی‌ها پلاسکو | مدیریت ساخت

۰۹/۰۱/۱۳۹۶

سخنرانی علمی حفاظت بافت تاریخی تهران، درس های پلاسکو

حفاظت بافت تاریخی تهران، درس های پلاسکو در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط کمیته آموزش ایکوموس ایران با همکاری کمیته منظر فرهنگی در شهر تهران استان […]