بایگانی‌ها پل کاغذی | مدیریت ساخت

۱۵/۱۱/۱۳۹۵

مسابقات پل کاغذی

انجمن علمی مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب پس از راه اندازی سری مسابقات پل کاغذی و برگزاری ۵ دوره آن، […]