بایگانی‌ها پیتر دراکر برای بهبود مذاکره | مدیریت ساخت

۱۰/۰۳/۱۳۹۶

🔆 ۵ روش برگزیده از پیتر دراکر برای بهبود مذاکره(حمیدرضا محمدی-مهندسی عمران-مدیریت ساخت)

پیتردراکر اندیشمند و صاحبنظر بزرگ آمریکایی در عرصه مدیریت معتقد است ، “هنر متقاعد کردن” راز موفقیت انسانها و یا […]