بایگانی‌ها پیمانکاران | مدیریت ساخت

۲۹/۱۰/۱۳۹۵

AHPانتخاب پیمانکاران به روش (حمید رضا اردوخانی . مدیریت ساخت)

میدانید که برای به دست آمدن نتیجه ی خوب در پروزه ها یکی از مهم ترین عوامل پیمانکار یا به […]
۱۷/۱۰/۱۳۹۳

مدیریت پروژه و شناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی (بهاره دهکردنژادیان – مهندسی عمران – مهندسی مدیریت ساخت)

خلاصه: یکی از مشخصه های توسعه هر کشور طرحهای عمرانی آن کشور می باشد. پروژه های عمرانی پیچیده، بی همتا […]