بایگانی‌ها چیدمان تسهیلات کارگاه ساخت | مدیریت ساخت

۱۰/۰۳/۱۳۹۶

انتخاب طرح چیدمان تسهیلات کارگاه ساخت (مصطفی اسداللهی- مهندس عمران-ارشد مدیریت ساخت –دانشگاه آزاد واحد دماوند)

فضای کارگاه محدودترین منبع در اختیار می­باشد و چیدمان نامناسب تسهیلات کارگاه ساخت هزینه مستقیم و غیر مستقیم بر پروژه […]