بایگانی‌ها ژیوتکستایل | مدیریت ساخت

۳۰/۱۰/۱۳۹۴

آشنایی با ژیوتکستایل ها و کاربرد آنها(سید امید شریعت پناهی-ارشد عمران-مدیریت ساخت)

ابتکار و خلاقیت مهمترین راه پیشرفت بشر در تمامی عرصه ها و زمینه بوده و خواهد بود .ابتکارات و اختراعات […]