بایگانی‌ها کارگاه بین المللی | مدیریت ساخت

۲۷/۱۰/۱۳۹۵

کارگاه بین المللی طراحی در بافت تاریخی عودلاجان تهران

مطالب مشابه: سخنرانی علمی حفاظت بافت تاریخی تهران، درس های پلاسکو کارگاه آموزشی بین‌المللی استفاده از فناوری نوین در بناهای […]