بایگانی‌ها کاشی کاری ایرانی | مدیریت ساخت

۰۴/۰۲/۱۳۹۴

کاشی کاری ایرانی هنری که فراموش میشود؟؟ (شهرزاد قربانپور-مهندسی معماری-معماری)

خلاصه مطلب: در معماری اسلامی هنر کاشی کاری رواج بسیاری داشته و مساجد که از مهم ترین بناهای اسلامی بودند […]