بایگانی‌ها کانتکست | مدیریت ساخت

۰۱/۰۳/۱۳۹۴

کانتکست در معماری(فرهاد سهیلی-مهندسی معماری)

کانتکست عنصری بیرونی است که شی را تحت تایر قرار می دهد. این تاثیر هم نمود فیزیکی دارد و هم […]