بایگانی‌ها کاهش آلودگی شهری | مدیریت ساخت

۲۹/۰۱/۱۳۹۴

راهمارهایی برای کاهش آلودگی شهری(مینا خیرآبادی-مهندسی معماری- معماری)

اگر شهرها برآنند که به طور تاثیرگذاری با مشکلات آلودگی هوای خود مبارزه کنند، نیاز دارند که به ساختمان های […]