بایگانی‌ها کف سازی | مدیریت ساخت

۲۸/۰۲/۱۳۹۴

کف سازی (کف کاذب) (مرضیه زارع- معماری-مدیریت پروژه و ساخت)

کف سازی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که پس از اتمام عملیات سفت کاری در ساختمان انجام میشود تا ساختمان […]