بایگانی‌ها کلیم | مدیریت ساخت

۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مطالعه موردی قراردادهای متعارف عمرانی از منظر ریشه یابی دعاوی ساخت(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اجرای پروژه های عمرانی علاوه بر آنکه به مهارت های لازم در زمینه های فنی و تخصصی نظیر طراحی، اجرا، […]
۱۷/۱۰/۱۳۹۳

مدیریت پروژه و شناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی (بهاره دهکردنژادیان – مهندسی عمران – مهندسی مدیریت ساخت)

خلاصه: یکی از مشخصه های توسعه هر کشور طرحهای عمرانی آن کشور می باشد. پروژه های عمرانی پیچیده، بی همتا […]