بایگانی‌ها کنترل ساختمان | مدیریت ساخت

۱۵/۰۱/۱۳۹۶

کمیته نظارت عالیه ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اکبر بیرانوند -عمران -مدیریت ساخت-دانشگاه آزاد-واحد الکترونیکی )

تشکیل کمیته نظارت عالیه استان به منظورحصول اطمینان از رعایت مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازهای فرآیند های […]