بایگانی‌ها کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران | مدیریت ساخت

۰۷/۱۱/۱۳۹۵

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس […]