بایگانی‌ها کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران | مدیریت ساخت

۰۷/۱۱/۱۳۹۵

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و […]