بایگانی‌ها کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه | مدیریت ساخت

۲۲/۰۸/۱۳۹۶

تجلیل از برگزار کنندگان، حامیان و برترین های اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: تجلیل از برگزار کنندگان، حامیان و برترین های اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه تجلیل از برگزار […]
۲۲/۰۸/۱۳۹۶

سومین جلسه شام کاری تیم کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

۲۲/۰۸/۱۳۹۶

دومین جلسه شام کاری تیم کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

۱۸/۰۸/۱۳۹۶

کتابچه خلاصه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ساخت و پروژه

انسان به‌عنوان عنصر حیاتی تشکیل‌دهنده سازمان‌ها نقش اساسی در به حرکت درآوردن فعالیت‌های روزمره دارد. حتی باوجود پیشرفت‌ها در عرصه […]
۰۵/۰۸/۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۶ تا ۷ بهمن ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی […]
۰۴/۰۱/۱۳۹۶

تیم های اجرایی کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: تجلیل از برگزار کنندگان، حامیان و برترین های اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت […]
۰۴/۰۱/۱۳۹۶

تیم اجرایی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

۰۴/۰۱/۱۳۹۶

تیم اجرایی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

۰۴/۰۱/۱۳۹۶

تیم اجرایی اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

۰۸/۱۰/۱۳۹۵

سخنرانی های کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

۲۲/۰۹/۱۳۹۵

اولین جلسه شام کاری تیم کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه