بایگانی‌ها کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین | مدیریت ساخت

۲۵/۰۳/۱۳۹۶

کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین

کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت […]