بایگانی‌ها کوبیاکس | مدیریت ساخت

۱۸/۰۲/۱۳۹۶

سقف کوبیاکس(Cobiax) (محمد صادق کارگران –کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد – واحد الکترونیکی)

سقف کوبیاکس(Cobiax)یک نوع سقف جدید است که از نظر سازه ای بر مبنای سقف های دال بتنی دوطرفه اما متفاوت […]
۰۹/۱۱/۱۳۹۵

معرفی کوبیاکس ومزایای آن نسبت به دیگر مصالح (یاسرلادن-مهندسی مدیریت پروژه و ساخت- دانشگاه ازاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری)

با توجه به نیاز روزافزون به مسکن و با رشد سریع جمعیت روشهای سنتی ساخت و ساز نمی تواند جوابگوی […]
۱۶/۱۰/۱۳۹۵

سقف کوبیاکس (فریدون اسدی- کارشناسی ارشد- مدیریت ساخت)

سیستم سقف کوبیاکس جزء سیستم های جدید سازه ای است که در چند سال اخیر وارد صنعت ساختمان کشور شده […]
۰۸/۰۸/۱۳۹۵

مفهوم و مزایای کوبیاکس در صنعت ساخت (الناز غربی- کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت)

مطالعات در زمینه سبک سازی و حذف بتن ناکارآمد از سال ۱۹۸۵ در دانشگاه های آلمان و مجموعه شرکت های […]
۲۱/۰۳/۱۳۹۵

سقف کوبیاکس (محسن خانی-مهندسی عمران-عمران)

اساس طراحی سقف کوبیاکس (Cobiax) مشابه سقف های بتنی دال ۲ طرفه مرسوم است با این تفاوت که هسته بتن […]
۰۵/۰۲/۱۳۹۴

سقف کوبیاکس (فرنازفریدونیان-مهندسی معماری-معماری)

اساس طراحی تکنولوژی  کوبیاکس مبنی است بر سقف سازه ای با ویژگی «سقف دال ۲ طرفه» مشابه سقف های بتنی […]